Vás zve  
na mezinárodní konferenci  


  pod záštitou
rektora UTB ve Zlíně prof. Ing. Petra Sáhy, CSc. 

děkanky FHS UTB ve Zlíně doc. Ing. Anežky Lengálové, Ph.D. 

 

Nové výzvy   pro předškolní pedagogiku 
konanou ve dnech 26. - 27. 3. 2015 ve Zlíně 

  Na konferenci vystoupí i Ing. Michaela Šojdrová, poslankyně Evropského 
parlamentu a místopředsedkyně Výboru pro kulturu a vzdělávání  
(CULT -The Committee on Culture and Education).     


    Spolupořadateli konference jsou fakultní mateřské školy: 

  Univerzitní mateřská škola Qočna ve Zlíně 
Mateřská škola Otrokovice, příspěvková organizace 

Pozvánka
Doplňující informace
Úvodní stránka
Registrace
Pokyny pro autory
Program konference
Stravování a ubytování
Doprava